منظور از جراحی دیجیتال ایمپلنت دندان چیست؟

کاشت فوری ایمپلنت

Immediate implant placement in fresh socket

کاشت فوری ایمپلنت (immediate / socket Fresh ) به معنای کاشت ایمپلنت بالافاصله بعد از کشیدن دندان
extraction می باشد.
در این روش ابتدا دندان غیرقابل نگهداری به روش Atraumatic (به حداقل رساندن تروما استخوان و بافت نرم) خارج و
ایمپلنت در داخل ساکت قرارداده می شود، همچنین در صورت نیاز، حد فاصل (Gap ) موجود بین ایمپلنت و ساکت به وسیله
مواد پیوندی پر خواهد شد(Augmentation).

کاشت فوری ایمپلنت

به طور کلی زمان قرار دادن ایمپلنت به ۴ تایپ تقسیم می شود:

Type1 :کاشت ایمپلنت همزمان با خارج سازی دندان غیر قابل نگهداری (Socket Fresh).
Type2 :کاشت ایمپلنت بعد از پوشش کامل بافت نرم در دهانه ساکت  ۱-۲ ماه بعد از کشیدن دندان.
Type3 :کاشت ایمپلنت بعد از پوشش کامل استخوان در ساکت۳- ۴ ماه بعد از کشیدن دندان.
Type4 :کاشت ایمپلنت بعد از بهبودی کامل دندان خارج شده بیش از ۴ ماه از کشیدن دندان گذشته باشد.

مزایای کاشت فوری ایمپلنت:

 کاهش تعداد جراحی در نتیجه کاهش هزینه
 کاهش طول مدت درمان
 عدم آسیب به استخوان و بافت نرم اطراف در نتیجه کشیدن دندان به روش Atraumatic
 کاهش عوارض ناشی از جراحی
 کاهش تحلیل استخوان و بافت نرم به دنبال طوالنی نبودن بیش از حد فضای بی دندانی
 افزایش رضایتمندی مراجعه کننده

* نکته: البته همه ی مراجعین کیس مناسب جراحی فوری ایمپلنت نیستند.
اندیکاسیون (محدودیت های ) کاشت فوری ایمپلنت (immediate):

 وجود ضخامت خیلی کم بافت سخت ونرم

 دیابت کنترل نشده

 وجود عفونت حاد و چرک در داخل ساکت و اطراف آن

 استفاده بیش از حد از سیگار ودخانیات

 بیماری پریودنتال کنترل نشده

 بهداشت دهان خیلی ضعیف

 بیماری های سیستمیک کنترل نشده

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *